ΝΕΟΣ ΑΛΙΑΚΜΩΝ

From Plate to Fork

Ιχνηλασιμότητα

Για τον Α.Σ. Νέος Αλιάκμων η πιστή τήρηση διαδικασιών ιχνηλασιμότητας αποτελεί βασικό εργαλείο κατά την παραγωγική διαδικασία, αλλά και συγκριτικό πλεονέκτημα στην εξαγωγική δραστηριότητα του Συνεταιρισμού. Με την ιχνηλασιμότητα παρέχεται η απόλυτη δυνατότητα παρακολούθησης και ανίχνευσης προέλευσης όλης της διαδρομής του προϊόντος, από το χωράφι και τη συγκομιδή μέχρι την αποθήκευση, τη διακίνηση και τελικά το πιάτο του καταναλωτή! 

Οι δύο βασικοί άξονες για τη διασφάλιση της διαδικασίας είναι οι εξής:

  • Αξιόπιστη κωδικοποίηση και σήμανση σε όλα τα στάδια διαχείρισης του προϊόντος
  • Ηλεκτρονική παρακολούθηση με το κατάλληλο λογισμικό ιχνηλασιμότητας όλων των επιμέρους φάσεων της παραγωγικής διαδικασίας και διακίνησης

Πλεονεκτήματα διαδικασίας Ιχνηλασιμότητας:

  • Ο άμεσος εντοπισμός των χρησιμοποιημένων παρτίδων, των πρώτων υλών και των υλικών άμεσης συσκευασίας
  • Η έγκαιρη και άμεση αντίδραση σε περιπτώσεις κρίσεων, μέσω του ταχύτατου εντοπισμού των προβληματικών παρτίδων.
  • Η βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης του πελάτη
  • Η εξάλειψη της διάθεσης μη συμμορφούμενων προϊόντων

ιχνηλασιμοτητα

Εξασφαλίζεται ότι η ατομική συσκευασία ενός προϊόντος με τη συσκευασία κιβωτίου και τη συσκευασία παλέτας θα έχουν την απαραίτητη σήμανση με όλη την αναγκαία πληροφόρηση σε επίπεδο παρτίδας.

Ενεργοποιείται η δυνατότητα της ηλεκτρονικής διασύνδεσης αυτών των σημάνσεων, η οποία και αποτυπώνεται στο γενεαλογικό δέντρο του προϊόντος.

scan 3 (Large)

Η πλήρης εφαρμογή του συστήματος ιχνηλασιμότητας βελτιώνει τη συνεργασία του Συνεταιρισμού με τους πελάτες, δίνοντας τη δυνατότητα για άμεση αντίδραση και διασφάλιση της σταθερά υψηλής ποιότητας των προϊόντων.